Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Stabs- och sambandsgruppchef 2147419, Fårö (2021-07-20 - 2021-08-01 )

Kurs för dig som ska placeras som gruppchef i en ledningspluton eller kompani. Kursen ger dig kunskaper om arbetsledning inom funktionen samband samt kunskap och färdighet att driftleda upprättade lednings- och sambandssystem.

Kursen leder till flera befattningar; Stabs- och sambandsgruppchef i hemvärnskompani samt stabsgruppchef och sambandsgruppchef i ledningspluton. FRO och Lottakåren genomför var för sig kursen, med samma kursplan.

För att gå kursen måste du ha genomfört motsvarande GU Signalist 1, 2 och 3 samt genomfört minst en KFÖ i befattning som signalist eller ha motsvarande utbildning som stabsassistent.

Sista dag för ansökan: 2 maj 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök