Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: IK T Samband 2147422, Höllviken (2021-07-21 - 2021-08-01 )

IK T Samband (Instruktörskurs Tillämpning Samband) är kursen för dig som vill bli instruktör i sambandstjänst. Kursen ger kunskap om och förståelse för hur du planerar, och genomför utbildning inom ledningssystemområdet. Den är inriktad mot att vara instruktör på GU Signalist 1, men den är även lämplig om du vill bli instruktör i våra civila uppdrag eller i Signalungdom. Kursen blandar teori och praktik för att utveckla din pedagogik och ge dig nya kunskaper och färdigheter. I kursen ingår utbildningspass som genomförs med elever vid GU Signalist 1.

För att gå kursen måste du ha grundläggande instruktörskompetens. Det kan du få genom att gå IK G (Instruktörskurs Grunder), som anordnas av Flygvapenfrivilliga.

Om du känner att du har motsvarande grundkunskaper anger du det i Övriga Upplysningar, så kan vi göra en validering.

Sista dag för ansökan är 2 maj 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök