Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: IT-hot 2147424, Höllviken (2021-07-26 - 2021-08-01 )

Sverige är under attack. Aldrig någonsin har det varit så mycket försök till attacker som under 2018. Mörkertalet är troligen också stort. Hemvärnet blir mer och mer datoriserat, tex. nu när IS Hv är på införande. Det är därför viktigt att man har en medvetenhet om informationssäkerhet/IT-säkerhet. 

Kursen riktar sig till dig som inom hemvärnet hanterar datorer och informationssystem. Vi jobbar under kursen med att öka medvetandet om begreppet IT-säkerhet. Mycket information hanteras och lagras elektroniskt och för att skydda oss mot de nya hoten så måste vi som användare också ha en ökad förståelse för att och hur dessa förekommer.

Ur innehållet:

  • Grunder informationssäkerhet.
  • Uppbyggnad av internet och grundläggande nätverkskomponenter.
  • Hur jobbar en hacker?
  • Hot och risker.
  • Kan man skydda sig? vad kan man göra för att gör minska risken?
  • Hur fungerar e-post och kryptering av denna.
  • Organisationer inom svensk informationssäkerhet.
  • IS HV

Utbildningen är lärande i syfte att öka medvetenhetsgraden och förståelsen om dessa viktiga frågor. Föreläsningar, varvas med praktiska övningar och diskussioner. Du får möjlighet till eftertanke för att öka medvetandegraden om informationssäkerhet. Som avslutning genomförs en tillämpad övning där eleverna får prova sina i veckan tidigare kunskaper.

För att gå kursen måste du ha en befattning i hemvärnet där du hanterar informationssystem av olika slag. Du måste dessutom ha god vana att arbeta med datorer.

Sista dag för ansökan är 2 maj 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök