Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Ledningssystemtjänst för stabsmedlem 2187701, Fårö (2021-07-24 - 2021-08-01 )

Kursen ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förståelse för Hv bataljonens ledningssystem, dess möjligheter och begränsningar.

På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon.
Samverkan inom- och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl.

Sista dag för ansökan: 2 maj 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök