Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Ledningsplats hemvärn 2187702, Fårö (2021-07-24 - 2021-08-01 )

Kursen är en vidareutbildning i stabs- och sambandstjänst för dig som är placerad på ledningsplats för hemvärnsbataljon eller kompani. Kursen ger dig förståelse för stabens och förbandens uppgifter, organisation och förmågor. Du får ökad kunskap i stabens arbetsmetoder och behov. Du får lära dig att upprätta ledningsplatser under olika förhållanden. Kursen är lämplig för såväl stabsmedlemmar som signalister och stabsassistenter.

Sista dag för ansökan: 2 maj 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök