Frivilliga Radioorganisationen

FRO Västervik

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Västervik
Christer Pettersson
Jurastigen 2 C
59343 VÄSTERVIK
E-post: 2289odkr56ars@hpeprint.com
Tel: 073-7160848

Amatörradio

Vår amatörradiosignal  är SL7ZYZ

Amatörradion erbjuder Dig en spännande hobby med radiokontakter över hela världen. I amatörradio finns mycket att hämta för Dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation.

Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation: telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm.

FRO:s avdelningar och förbund har en omfattande amatörradioverksamhet. Avdelningarna och förbunden har ofta amatörradiostationer med egna militära anropssignaler. Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning att träna radiosamband.

På amatörradiobanden kan man alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst. Man behöver alltså inte vänta till en bestämd dag, ett bestämt klockslag, för att kunna sätta igång med sin träning. Genom amamtörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intresse som man själv har - radio.

Amatörradio är en utmärkt träning på att använda radio:

- För att utväxla meddelanden - För att få "etervana". - För att lära sig alla de hjälpmedel som finns på modern sambandsutrustning. - För att skaffa sig teknisk förståelse och tekniskt kunnande.

Givetvis ser vi inom FRO helst att man ägnar sig åt att förkovra sig inom det kommunikationsområde där man får träning för sin krigsuppgift. Om man är placerad som telegrafist bör man naturligtvis helst köra telegrafi på amatörradiobanden. Är man radiotelefonist så ger telefonitrafiken den bästa träningen i att uppfatta tal under svåra förhållanden osv.

Amatörradio är bara en av många aktiviteter inom FRO. Den som enbart vill ägna sig åt amatörradio hör därför mer hemma hos vår systerorganisation, Sveriges Sändaramatörer (SSA), som helt ägnar sig åt att företräda radioamatörernas intressen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök