Vi behöver dig

 

 Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till den nya Nationella sambandsenheten - NSE - som nu etableras i länet. Skapandet av NSE grundas på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Utöver NSE-uppdraget, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand hemvärnsbataljon. Det gäller ledningssystembefäl, chef/stf sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Är du intresserad så hör av dej till  vastervi@fro.se