FRO Västervik.

 Vi har vår mötesversamhet på två platser i Västervik.

Nu är det sommartid.

 

Vintertid finns vi på Ludvigsborgsskolan och sommartid håller vi till ute på Spårösundslägret, Grönö.

Spårö Grönö

                                             Antennmast med Spårö båk i bakgrunden. Foto:Per Örnvall