Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Signalist 3 2147411, Ånn (2021-09-25 - 2021-09-29 )

Kursen är del 3 av 3 i befattningsutbildning för signalist i hemvärnet. Inriktningen är samband på kortvåg (HF). Den ger teoretiska kunskaper om elektromagnetisk strålning och antenner. Dessutom ingår utbildning på de radiostationerna som används i hemvärnet.

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Godkänd GU Signalist 2

Sista dag för ansökan: 18 juli 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök