Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Sambands- och datatekniker IS 2147437, LedR (2021-06-14 - 2021-06-18 )

Kursen är avsedd för befattningen sambands- och datatekniker i bataljonens ledningspluton. Kursen omfattar de tekniska grunderna i IS HV och ger eleven kompetens att hantera bataljonens system. Den omfattar IS HV uppbyggnad och upprättande, hantering av servrar och klienter samt tillhörande administration.

Denna kurs är avsedd för tekniker från bataljonerna i militärregion Nord, som genomför Geltic Bear under hösten och genomförs på LedR i Enköping under tiden 14 – 18 juni. Antalet platser är begränsat och vi kommer att prioritera sökande från bataljoner som saknar denna kompentens.

Särskilda bestämmelser med anledning av covid-19.

  • Vi bevakar situationen med covid-19 och kan komma att ställa in kursen med kort varsel.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Men det är även viktigt att du som kursdeltagare tar ett eget ansvar för att följa restriktioner och anvisningar.
  • Du ska inte delta i kursen om du har de minsta sjukdomssymptom.
  • Du ska inte delta i kursen om du tillhör någon riskgrupperna.
  • Du får åka egen bil till utbildningen om du känner oro for att åka med kollektiva transporter. 
  • På kursplatsen kommer vi se till att du kan hålla lagom distans till övriga deltagare, både i lektionssalar och i förläggningen. Det kommer att finnas tillgång till tvättmöjligheter och handsprit.

Inryckning måndag 14 juni kl 11.00

Utryckning fredag 18 juni kl 13.00

Sista dag för ansökan är 20 maj 2021

 

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök